http://www.antimai.org

Mai ve küreselleşme karşıtları çalışma grubu