http://www.omu.edu.tr/akad/zf/zir-dekanlik/ziraat.htm

Ondokuz Mayıs Üniv. Ziraat Fak.